Učitavam
Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

13.03.2019

AUKCIJE

 

Jedan od najinteresantnijih dijelova www.eDeal.ba sajta su AUKCIJE .

Aukcije su osmišljene tako da na interesantan način omoguće korisnicima da vrlo povoljno kupe željeni predmet. Ovisno o sposobnosti i umjeću svakog korisnika ponaosob i uz malo sreće,učešćem na aukcijama željeni artikli mogu biti kupljeni po mnogo nižoj cijeni od redovne.

PRAVO UČEŠĆA NA AUKCIJAMA IMAJU SAMO REGISTROVANI KORISNICI SAJTA KOJI POSTANU PREMIUM KORISNICI-ČLANOVI-vidi link :
Zašto i kako postati PREMIUM KORISNIK-ČLAN

Objavljene aukcije je moguće vidjeti na dva načina:

Na glavnoj strani sajta postoji sekcija pod nazivom AUKCIJE u kojoj se pojedinačno slajdiranjem smjenjuju dostupne aukcije – Slika 1. ( u dijelu za aukcije može biti objavljenja samo jedna, više aukcija istovremeno ili niti jedna za određeno vrijeme) 

 

           POSTAVLJENE AUKCIJE. nasl1.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

(Slika 1.)

 

Drugi način na koji možete vidjeti dostupne aukcije u tom trenutku jeste da kliknete na plavu meni traku na dugme AUKCIJE i tako budete prebačeni u dio aukcija gdje odmah možete vidjeti sve dostupne aukcije u tom trenutku ili niti jednu ako u tom trenutku nema postavljenih aukcija -Slika 2.

 POSTAVLJENE AUKCIJE2.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

(Slika 2.)

 

 

- Na aukcije će biti postavljani artikli isključivo iz eDeal shopa, kako novi tako i polovni ( što ćete ustanoviti pregledom artikla i njegovog opisa)

- Početna cijena artikala na aukcijama će biti postavljana od      0KM ili od neke cijene koja će biti označena kao              POČETNA CIJENA a koja će uvijek biti znatno niža od redovne cijene u eDeal šopu - Slika 3.

- Početna cijena će uvijek biti već postavljena u trenutku početka aukcije za određeni artikal u našem primjeru početna cijena je 100KM - Slika 3

Davanje ponude, postavljenje iznosa kojeg nudite = postavljanje BIDa, BIDOVANJE

 

Početna cijena.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?
 (Slika 3.)

 

 

- Iznos nadmetanja ( najmanji iznos koji korisnik može ponuditi ( najmanji korak bida) jeste 1KM Znači bez obzira od koje početne cijene aukcija počinje, korisnik cijenu može dizati u pojedinačnom koraku najmanje za 1KM ( nije moguće ponuditi manju vrijednost od 1KM, recimo 0,5KM...) , npr. Ako početna cijena stoji 100KM , najmanja cijena koju korisnik može ponuditi jeste za 1KM više što je 101KM -Slika 5.ili ako ocijeni da treba ponuditi više da bi možda tako obeshrabrio ostale korisnike da se nadmeću korisnik može upisati koliko god veću ponudu želi što već spada u domenu strategije i izbora svakog korisnika ponaosob. U našem prmjeru na početnu cijenu 100KM korisnik može odmah dati ponudu recimo 210KM što je 110KM više od početne ali još uvijek manje od recimo redovne cijene koja je npr. 330KM. S tom strategijom agresivnijieg pristupa, korisnik može eventualno obeshrabriti ostale korisnike te možda izvojevati pobjedu i kupiti aukcijski artikal za čak 120KM manje u odnosu na redovnu cijenu koju bi trebao platiti u normalnoj kupovini u eDeal shopu. Pristup i strategija davanja ponuda je individualna i ovisi o svakom pojedinačnom korisniku .

 

NAPOMENA: SVAKI KORISNIK MOŽE UČESTVOVATI SAMO NA JEDNOJ AUKCIJI U ISTO VRIJEME (znači ako je korisnik izabrao neku od ponuđenih aukcija i odlučio da učestvuje na njoj, postavkom prve ponude on je postao UČESNIK na toj aukciji te ne može izabrati neku drugu aukciju i učestvovati na njoj sve dok se aukcija na kojoj već učestvuje ne završi a korisnik koji pobijedi na aukciji mora završiti narudžbu za taj artikal pa tek onda može učestvovati na nekoj narednoj.

Korisnici ne treba da brinu da će propustiti neku od aukcija jer aukcije mogu biti postavljanje u istom danu ali neče isticati u istom danu (bit će najmanje 3 dana razmaka između završetka aukcija ) tako da će korisnik koji več učestvuje na nekoj aukciji imati dovoljno vremena da se uključi u neku drugu nakon završetka te u kojoj trenutno učestvuje.

Ukoliko korisnik pokuša da učestvuje i na nekoj drugoj aukciji, pojavit će se UPOZORENJE kao na sljedećoj slici :

upozorenje da se moze samo na jednoj aukciji ucestvovati u isto vrijeme.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

 

Na slici 4. ćemo vidjeti sve oznake na strani za davanje ponude (BIDOVANJE) u trenutku kada tek prvi korisnik ,učesnik aukcije „otvori“ aukciju na kojoj želi da učestvuje:

AUKCIJA 2a.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

Slika 4.

 

 

Na Slici 4. možemo osim naziva artikla , slika ,opisa artikla i podataka o načinu plaćanja i dostave možemo vidjeti i oznake i polja koje će nam služiti pri učešću na aukciji te nas tačno obavještavati o statusu aukcije u svakom momentu.

Znači brojevima su označeni pojedini dijelovi da bismo lakše objasnili kako funkcioniše učešće na aukcijama na našem sajtu

1.   Pod brojem 1 vidimo polje u kojem  koje nam ukazuje da još niko nije dao ponudu za ovaj artikal a nakon davanja ponude (vaše ili nekog drugog učesnika) u tom polju će pisati tačan iznos trenutne ponude iako će on pisati i u polju za bidovanje  ( polje 3)

    2. Pod brojem 2 će pisati Vaša zadnja ponuda koju ste dali

 3. Polje broj 3 predstavlja mjesto na kojem upisom cifre dajete Vašu ponudu BIDUJETE ( ona uvijek mora biti veća minimalno za 1KM od one koja već tu ili na polju 1 piše) ,nakon upisa cifre KLIKNETE na plavo dugme BIDUJTE 3a da bi ponuda bila poslata

     4. Polje pod brojem 4 označava mjesto gdje možete upisati neku višu cijenu koja će predstavljati neki Vaš maksimalni iznos koji ste spremni da ponudite za ovaj artikal te ćete na taj način postaviti AUTOMATSKI BID. Što znači da ćete Vi na svaki bid nekog drugog učesnika te aukcije automatski odgovoriti bidom večim za 1KM sve do iznosa kojeg ste upisali u polje 4. a da ne orate fizički stalno pratiti aukciju. Sve dok neko ne NADMAŠI tu cifru koju ste Vi odredili kao Vaš maksimalni iznos Vi ćete biti pobjednik aukcije. U momentu kada neko ponudi bar za 1KM veči iznos od tog, Vaša ponuda ( BID) će biti nadmašen, što znači da je sada taj drugi korisnik trenutno sa največom ponudom i potencijalni pobjednik. U slučaju da neko nadmaši Vaš AUTOMATSKI BID , Vi ćete biti blagovremeno obavješteni putem e-maila te ćete tako imati vremena da ponovo postavite neki svoj BID ili AUTOBID da to radi umjesto Vas do isteka vremena na plavom tajmeru (polje 6.) ,tj do završetka aukcije.

    5. Polje broj 5. predstavlja dugme na koje možete kliknuti i ODMAH KUPITI artikal koji je na aukciji po cijeni koja piše na tom dugmetu. To radi neko ko baš želi taj predmet a nema vremena ili jednostavno ne želi da učestvuje ili čeka kraj aukcije.

 6. Polje 6. predstavlja TAJMER , tj vrijeme trajanja aukcije , vrijeme na tajmeru odbrojava unazad i dolaskom na 0 vrijeme aukcije „ističe“ te tako aukcija ZAVRŠAVA

 

 

A sada da detaljno objasnimo kako aukcije na www.eDeal.ba ustvari funkcionišu:

 

Već na našem primjeru Slika 3. imamo postavljenu početnu cijenu 100KM, što znači da korisnik, učesnik aukcije ne može dati manju niti istu pobudu od 100KM ,najmanja sljedeća ponuda koju prvi korisnik, učesnik aukcije može dati i s kojom osvaja artikal na aukciji ukoliko niko drugi ne bude dao ponudu do isteka vremena aukcije (tajmer na plavoj podlozi-Slika 4 polje 6) je 101KM.

BID 1a.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

 Slika 5.

 

 

Nakon što ste dali ponudu-BIDOVALI (upisali 101KM i kliknuli BIDUJTE ) Vaša strana će se refresh „osvježiti“ i izgledati kao na slici 6. gdje ćete moći vidjeti da je u polju 1 trenutna ponuda 101 u polju 2 Vašu zadnju ponudu 101KM, u polju 3 ćete vidjeti da je sljedeća najmanja cifra koju neko može postaviti 102KM te dole iznad plavog tajmera imamo NOVO POLJE koje jasno govori da STE VI TRENUTNO NAJVEĆI PONUĐAČ i kada više niko ne bi učestvovao na aukciji Vi bi postali pobjednik.

NAKON SVAKE AKCIJE POTREBNO STRANA SE AUTOMATSKI REFRESH ali nakon akcije drugih korisnika strana se ne refresh automatski ,što znači Vi kada postavite bid i klikom na BIDUJTE strana će se automatski refresh i Vama će se prikazati pravo trenutno stanje.Međutim ako vi ostaneta na toj strani a neki korisnik u mešuvremenu postavi novi bid vi to nećete vidjeti ukoliko ne refresh stranu ( refresh = f5 )

Nakon Bid 1 najveci pon.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?
 

Slika 6.

 

 

Međutim ako neko od korisnika uzme učešće i biduje (ponudi) recimo taj sljedeći minimalni iznos od 102KM, to znači da je nadmašio Vašu ponudu te je on sada najveći ponuđač a kod Vas će onda strana aukcije izgledati kao na Slici 7. Gdje jasno vidite u polju 1 da je trenutna ponuda 102KM a Vaša zadnja ponuda je 101KM što se vidi u polju 2 , što znači da Vas je taj neki drugi učesnik nadmašio što i piše sada u onom dole polju iznad plavog tajmera gdje je u prethodnom slučaju pisalo da ste Vi najveći ponušač , sada piše „ Vaša ponuda je nadmašena, dajte novu ponudu ili postavite da to autobid radi za Vas!

 Bid nadmasen.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA? Slika 7.

 

 

NAPOMENA 1: Mi smo na prethodnom primjeru pokazali kako dva učesnika učestvuju u ponudama ( BIDOVANJU ) sa MINIMALNIM iznosom , međutim svaki učesnik može postavljati BID ( davati ponudu) onoliku koliku on procijeni da bi mu evenualno najviše doprinjela pobjedi na aukciji. Svaki korisnik, učesnik aukcije po svom nahođenju ,intuiciji te svojoj procjeni daje ponude i tako zauzima neku svoju stratrgiju koja ga potencijalno vodi do pobjede.Npr. neki učesnici kao prvi bid postave vrlo veliki iznos nadajuči se tako da će obeshrabriti druge učesnike te tako odmah izvojevati pobjedu ili bar svesti broj učesnika na manji broj.( u našem primjeru je kao početne cijena postavljena cifra od 100KM ,znači neki učesnik može procijeniti da velikom ponudom može obeshrabriti druge učesnike te tako ih odbiti od učešća na aukciji ili bar smanjiti njihov broj pa recimo stavi odmah kao prvu ponudu npr.320KM što je još uvijek vrlo povoljna cijena u odnosu na redovnu ( redovnu cijenu vidite na dugmetu polje br. 5 Slika 4) u našem slučaju 450KM

S druge strane neki učesnik može procijeniti da treba davati što manje ponude koje diktiraju drugi učesnici ( nadmašiti ih uvijek za neki mali iznos) pa tako pokušati ostvariti pobjedu sa što manjom cijenom.Međutim to mođe biti veliki rizik jer neko od učesnika može čekati i pred kraj aukcije staviti puno veću ponudu i tako Vas nadmašiti u zadnji čas te bi vaše strpljivo bidovanje danima bilo uzaludno jer i on u zadnji čas svojom ponudom odnio pobjedu.

Znači jako mnogo mogućnosti i strategija je u opciji i svaka zavisi isključivo od svakog korisnika ponaosob.

 

NAPOMENA 2: Ponavljamo u našem primjeru smo koristili bidovanje sa minimalnim iznosima od 1KM , međutim kao što smo rekli bidovanje ( davanje ponuda) su proizvoljna volja svakog učesnika pa nemojte da Vas buni ako recimo nakon Vašeg bidovanja budete nadmašeni za neku veću cifru npr, neko ponudi 120KM pa će na slici 7. u polju 1 pisati da je najveća ponuda 120KM ili ako više učesnika učestvuje onda zavisi ko je dao najveću ponudu pa je sljedeća koju Vi možete dati uvjetovana s tim.

 

ŠTA JE TO AUTOBID I KAKO GA KORISTITI

 

Iako smo već ukratko prethodno na Slici 4 objasnili šta se nelazi u polju 4 ovjdje ćemo malo detaljnije objasniti šta je to i kako se koristi AUTOBID

Znači da bismo olakšali korisnicima učešće na aukciji mi smo uveli funkciju AUTOBID-a koja korisnicima pomaže u davanju ponuda ( BIDOVANJU ). Naime radi se o sljedećem, pošto klasično učešće zahtjeva stalnu prisutnost korisnika, učesnika u akuciji te stalno praćenje ponuda drugih učesnika i pravovremeno reagovanje na njih mi smo uveli funkciju AUTOBID-a kojom svaki korisnik može davati ponude a da nije fizički prisutan na aukciji i da ne mora stalno da prati reakciju drugih učesnika aukcije.

 Autobid funkcionira tako što korisnik odredi neki svoj maksimalni iznos novca koji je spreman da ponudi za predmet aukcije te isti upiše u polje 4 (Slika 4.) i klikne na plavo dugme POTVRDITE AUTOBID polje 4a.Na taj način ste postavili AUTOBID

PRIMJER: Na našem primjeru Slika 7. vidimo da nas je neko nadmašio sa 102KM i da je sljedeća minimalna ponuda 103KM koju moramo dati da bi mi nadmašili tog učesnika. Međutim da bi izbjegli non stop prisustvo, stalno praćenje i stalno bidovanje mi možemo recimo odrediti neki maksimalni iznos do kojeg želimo davati ponude ( vidimo u polju 5 KUPI ODMAH PO CIJENI OD 450KM da je redovna cijena predmeta na aukciji 450KM te vodeći se time možemo odrediti koju najvišu cijenu smo mi spremni platiti za taj predmet)  Npr. Mi odredimo cijenu 250KM (što je još uvijek jako niža cijena od redovne te u slučaju da pobjedimo na aukciji predmet koji u šopu kosta 450KM mi možemo kupiti za 250KM )

Upišemo 250 u polje 4 „Postavite autobid“ te kliknemo na „POTVRDITE AUTOBID“

POSTAVLJEN AUTOBID.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

Slika 8.

 

 

Sada smo postavili naš maksimalni iznos do 250KM te će na svaki bid nekog od učesnika a koji je niži od 250KM naš AUTOBID odgovoriti ponudom većom za 1KM. Znači već na primjer u slici 7. gdje nas je neki korisnik nadmašio za 1KM,postavljanjem našeg AUTOBIDA, autobid je odmah automatski poslao sljedeću NAJMANJU ponudu od 103KM koja je dovoljna da ste Vi najveći ponuđač. Slika 9.

Bid je postavljen.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA? 

Slika 9.

 

 

Na slici 9. vidimo da je naš autobid dao ponudu od 103KM ( polje 2 Vaša zadnja ponuda 103KM) te vidimo dole u polju iznad tajmer da smo opet NAJVEĆI PONUĐAČ a na novom polju na bež podlozi vidimo upisan naš iznos autobida.

Dok je AUTOBID aktivan ( dok neko ne ponudi veću ponudu od iznosa našeg autobida) mi nemamo potrebe da dajemo ponude te su zato polja za davanje ponuda ukinuta ( da nebiste slučajno davali ponudu sami protiv sebe ) a u momentu ako neko da ponudu veću od Vašeg postavljenog autobida ( u našem primjeru veću od 250KM ) taj korisnik će postati najveći ponuđač a Vi ćete biti obavješteni putem e-maila da je Vaš autobid nadmašen te da odete i nastavite bidovanje „ručno dajući ponude“ ili da postavite NOVI AUTOBID da to radi umjesto Vas.

 

NAPOMENA: Imajte na umu da kao što Vi možete postaviti AUTOBID , to isto mogu učiniti i drugi korisnici te nemojte da Vas buni ako recimo Vi klasično dajete ponude a stalno Vam piše da je vaša ponuda nadmašena, NPR.

Vi dajete ponudu po 1KM ,3KM, 10KM, itd a stalno Vam piše da je Vaša ponuda nadmašena , to može značiti da je neko od učesnika postavio AUTOBID te da će Vaš svaki BID biti nadmašen sve dok ne date ponudu koja će nadmašti njegov autobid.

Npr . slika 7 pokazuje da ste Vi nadmašeni za 1KM i da je sljedeći bid minimalno 103KM ,u tom trenutku neki od učesnika može da postavi svoj AUTOBID (npr.200KM) pa se može dogoditi da Vi ponudite 103KM i budete nadmašeni , ponudite zatim recimo 108KM i opet budete nadmašeni i sve tako dok ne ponudite Vi ili neki drugi učesnik (ako ima više učesnika) 201KM ili više .

 

ZAVRŠETAK AUKCIJE, POBJEDA AUKCIJE I NJENO PLAĆANJE

 

Svaka aukcija na našem sajtu će trajati od minimalno 24 sata do nekoliko dana ovisno o našoj odluci a završetak aukcija će biti u razmacima od 3 dana , što znači da ako jedna aukcija ili više njih starta u istom danu ,završetci tih aukcija neće biti u istom danu nego će između vremena završetka biti razmak od najmanje 3 dana između završetka svake aukcije.Time dajemo eventualnom pobjedniku aukcije priliku da učestvuje i u nekoj od ostalih aktuelnih aukcija s obzirom da nije moguće učestvovati u više aukcija istovremeno nego nakon završetka svake a ako je neko eventualni pobjednik završene aukcije onda ima pravo na 48 sati da plati i završi već osvojenu aukciju te tako opet može učestvovati na nekoj od aktivnih aukcija u tom trenutku.

NAPOMENA: 3 sata prije završetka svake aukcije, svi učesnici će biti obavješteni o skorom završetku aukcije na kojoj učestvuju te tako ako su slučajno zaboravili na aukciju da imaju dovoljno vremena da odu na www.eDeal.ba i na aukciji u kojoj učestvuju daju svoju ponudu ili postave da to radi AUTOBID umjesto njih

 

POBJEDA NA AUKCIJI

Korisnik koji pobjedi na aukciji će dobiti Pop Up kao na slici 10. Na kojem će imati upozorenje da ima na raspolaganju samo 48 sati da klikne na to plavo dugme KUPI i tako završi kupovinu predmeta kojeg je osvojio na aukciji.

PopUp.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?
Slika 10.

 

 

Znači nakon isteka aukcije ,pobjednik aukcije će dobiti obavještenje e-mailom da je aukcija završena i da je upravo on pobjednik iste te da mora u roku od 48 sati otiči na www.eDeal.ba i završiti kupovinu osvojenog predmeta. Klikom na plavo dugme KUPI korisnik će biti prebačen na checkout za plaćanje te tu završiti kupovinu osvojenog predmeta ( postupak je identičan plćanju kupljenih predmeta iz eDeal shopa ) eDeal i web eDeal shopovi

 

NAKON ISTEKA VREMENA OD 48 SATI ZA KOJE KORISNIK MOŽE ZAVRŠITI KUPOVINU OSVOJENOG PREDMETA PO POBJEDNIČKOJ CIJENI ( VRIJEME NA NA TAJMERU ), A UKOLIKO KORISNIK NE KUPI OSVOJENI PREDMET, POP UP ZA ZAVRŠETAK NESTAJE I KORISNIK NEĆE VIŠE BITI U MOGUĆNOSTI DA KUPI TAJ PREDMET KOJI JE OSVOJIO I PO TOJ POBJEDNIČKOJ CIJENI TE KORISNIK RIZIKUJE PODUZIMANJE MJERA ZA ZLOUPOTREBU UČEŠĆA NA AUKCIJI Opšti uslovi, zakonske odredbe i pravila

ZA VRIJEME OD 48 SATI U KOJEM POBJEDNIK AUKCIJE TREBA DA ZAVRŠI KUPOVINU OSVOJENOG ARTIKLA NA AUKCIJI, KORISNIK-POBJEDNIK AUKCIJE NE MOŽE UČESTVOVATI U OSTALIM RADNJAMA NA SAJTU SVE DOK NE ZAVRŠI KUPOVINU OSVOJENOG PREDMETA ( POKUŠAJEM OBAVLJANJA BILO KOJE DRUGE RADNJE NA SAJTU ĆE SE POJAVITI UPOZORENJE KAO NA SLICI 11.)

pozorenje ako se pokusa kupovina necega prije placanja aukcije.jpg - Kako učestvovati u AUKCIJAMA?

Slika 11.

 

 

VAŽNA NAPOMENA:

NAPOMINJEMO SVE KORISNIKE KOJI UČESTVUJU NA AUKCIJAMA, A U NAMJERI DA SE SPRIJEČE BILO KAKVE EVENTUALNE ZLOUPOTREBE I PROBLEMI, DA SU PRILIKOM POSTANKA PREMIUM KORISNIKA-ČLANA , TE PRILIKOM SAMOG UČESTVOVANJA NA AUKCIJAMA SE OBAVEZALI NA POŠTIVANJE ZAKONSKIH ODREDBI I PRAVILA SAJTA TE TAKO I PLAĆANJEM OSVOJENOG ARTIKLA NA AUKCIJAMA NA KOJIM UČESTVUJU.

POBJEDOM NA AUKCIJI STE SKLOPILI KUPOPRODAJNI UGOVOR SA www.eDeal.ba KOJI JE SAMIM POČETKOM VAŠEG UČEŠĆA U AUKCIJI POSTAO NEOPOZIV I SVAKO ODSTUPANJE OD TOGA ĆE SE SMATRATI ZLOUPOTREBOM KOJOM SU OŠTEČENI OSTALI UČESNICI KOJI BI TIME BILI USKRAĆENI ZA PREDMET AUKCIJE TE VRIJEME I TRUD KOJI SU ULOŽILI UČEŠĆEM NA AUKCIJI ,TAKO I SAM www.eDeal.ba SAJT TE ĆE SVAKA ZLOUPOTREBA BITI SANKCIONISANA AUTOMATSKOM SUSPENZIJOM KORIŠTENJA SAJTA I PODUZIMANJEM SVIH ZAKONSKIH MJERA PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA .

PRIDRŽAVAJMO SE SVIH OBAVEZA,PRAVILA I BENEFICIJA TE TAKO UŽIVAJMO U NAŠEM ZAJEDNIČKOM ISKUSTVU POVOLJNE KUPOVINE NA VAŠEM I NAŠEM www.eDeal.ba SAJTU