Učitavam
OPŠTE ODREDBE I USLOVI ,ZAKONSKE ODREDBE I PRAVILA KORIŠTENJA eDeal.ba WEB SAJTA

OPŠTE ODREDBE I USLOVI ,ZAKONSKE ODREDBE I PRAVILA KORIŠTENJA eDeal.ba WEB SAJTA

24.10.2019

OPŠTE ODREDBE I USLOVI ,ZAKONSKE ODREDBE I PRAVILA KORIŠTENJA eDeal.ba WEB SAJTA

 

Ovim se Opštim uslovima, zakonskim odredbama i pravilima stranice uređuje korištenje web stranice www.eDeal.ba ( sajta ) od strane Vas nakon registracije na naš edeal.ba sajt  tetako postanete Registrovani korisnik (Krajnji korisnik sajta) sajta i nas eDeal.ba kao ponudžača usluga.

·        Krajnji korisnik je pri registraciji na www.eDeal.ba dužan dati istinite podatke te u suprotnom će se njegova registracija s lažnim podacima smatrati pokušajem prevare te će se tako i tretirati na sajtu i prema zakonu ( vidi link Zaštita ličnih podataka potrošača

 eDeal pruža uslugu web trgovine na web stranici na domeni www.eDeal.ba Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, kupoprodaje robe između korisnika web trgovine, tj. vas kao kupca i nas kao prodavatelja i obratno, te organiziranja dostave predmeta prodaje. Uslugu naše web trgovine moguće je koristiti na teritoriju Bosne i Hercegovine

Pravo Korištenja Internetske stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Ove Opšte odredbe i uslove prihvaćate elektronskim putem već prilikom registracije na našu web stranicu eDeal.ba kada postanete Registrovani korisnik te tako steknete parvo kotiütenja iste, a naknadno radi što bolje transparentnosti I potvrđivanjem na za to predvidjenim mjestima na stranici prilikom određenih radnji te prilikom potvrđivanja narudžbe u web trgovini.

Korisnik se obvezuje da neće:

- koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

- unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

- mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

- koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

- koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

- unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

- koristiti specijalizovane programe (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa stranice. Hakerski napadi s ciljem onesposobljavanja stranice također su strogo zabranjeni.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na eDeal.ba ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka  eDeal.ba sajta ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu eDeal.ba sajtu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na eDeal.ba mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja eDeal.ba korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja sajta te prihvaća (ii) koristiti sadržaj sajta isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

eDeal.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sajta, (ii) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja sajta, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja eDeal.ba sajta.

eDeal.ba sajt sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica (sajtova) kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. eDeal.ba nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama (sajtovima) uopšte te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. eDeal.ba se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s eDeal.ba sajtom samo zbog postojanja veze s web stranicom.

eDeal.ba zadržava pravo izmjene sadržaja sajta, pravo ukidanja sajta, te pravo ograničavanja pristupa sajtu, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

eDeal.ba neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti eDeal.ba sajta zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

eDeal.ba zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

eDeal.ba zadržava pravo  spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Opštim uslovima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

eDeal.ba niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sistema radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo eDeal.ba ili njezinih ovlaštenika.

Korištenjem eDeal.ba sajta korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Radi izbjegavanja svake sumnje, eDeal.ba izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web sajta, osim kako je to određeno ovim Opštim uslovima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na sajtu.

Korisnik posebno nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili sajt koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu i kako je naznačeno ovim Opštim uslovima

Ukoliko je to izričito dopušteno na sajtu, korisnik će imati pravo skidati ("download") određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu upotrebu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Opštih uslova.

Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, ("upload") na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo eDeal.ba.

 Korištenje usluge na eDeal.ba je dostupno isključivo registrovanim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni stanovnici Bosne i Hercegovine

Registracija korisnika se vrši putem forme na  eDeal.ba sajtu, prilikom čega će korisnik biti obavezan upisati određene lične podatke i pristati na korištenje takvih ličnih  podataka.

Nakon uspješne registracije, registrovani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku (password) koji služe za autorizaciju korištenja Webshop usluge. Registovani korisnik je obavezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizovano korištenje svog korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegovog korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti eDeal.ba  putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautorizovanom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

Registracijom korisnik potvrđuje:

da u cijelosti prihvaća ove opšte uslove, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na webshop usluge;

potpunost, tačnost, istinitost i ažurnost ličnih podataka kojima dokazuje svoj identitet; 

da daje eDeal.ba izričitu saglasnost da može u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, obrađivati date lične podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da eDeal.ba navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i eDeal.ba sajta i sprječavanja eventualnih zloupotreba.

Registrovani korisnik pristaje da se kupnja putem Webshop usluge na eDeal.ba vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode  dostupne putem Webshop usluge ("proizvodi") na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno predmet isporuke. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., eDeal.ba ne jamči potpunu skladnost boja proizvoda s bojama kako ih

Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "Kupi", odabrani proizvod “odlazi” u fazu plaćanja ( checkout - čekaut). Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe na čekautu i klikne na plavo dugme NARUČI. Na e-mail adresu kojom ste se registrovali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane eDeal.ba.

Ukoliko eDeal.ba nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

Internet trgovina eDeal.ba vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na našu email adresu [email protected]

Prilikom registracije svaki korisnik ima mogućnost prijave na naš newsletter. 

Prilikom pregledavanja sadržaja web trgovine možete slobodno birati željene artikle Ova radnja nije niti na koji način obavezujuća. Nakon što ste odabrali željene artikle i sigurni ste da ih želite kupiti, krećete u proces narudžbe prilikom kojeg unosite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, potvrđujete svoju suglasnost sa Općim odredbama i uvjetima korištenja web trgovine, te ovisno o odabranom načinu plaćanja, izvršavate plaćanje. Radnje koje ste izvršili i potvrdili prilikom procesa predavanja narudžbe smatraju se sklapanjem ugovora o kupoprodaji i kao takve su obavezujuće.

Roba se smatra naručenoma time i Ugovor o kupoprodaji sklopljen u trenutku kada kupac pregledom stranice izabere proizvod koji želi kupiti te klikom na KUPI pređe u “checkout -čekaut” fazu upisivanja ličnih podataka te prođe cijeli proces narudžbe na čekautu za dostavu i odabir načina plaćanja i klikne na plavo dugme NARUČI te tako postaje obavezujuća i neopoziva

Također Ugovor o kupoprodaji se smatra sklopljenim, obavezujućim i neopozivim svakom pobjedom na aukciji na kojoj je korisnik učestvovao (Učešćem na aukciji te eventualnom pobjedom, Registrovani korisnik se obavezao na završetak narudžbe za isti njenim plaćanjem)

Cijene proizvoda izražene su u konvertibilnim markama (KM-BAM) i uključuju porez na dodanu vrijednost od 17%. eDeal.ba može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje,te praviti proizvoljna sniženja proizvoda kako krozrazne oblike sniženja tako i kroz aukcije kao neki vid sniženja.

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

Proizvodi ostaju vlasništvo prodavca do primitka potpune uplate prema sklopljenom ugovoru o kupoprodaji, bez obzira da li je roba isporučena

eDeal.ba može otkazati zaprimljenu narudžbu ukoliko smata da je kupac dao netačne podatke prilikom registracije, kao i u slučaju da zaključi kako je kupac prevarant. Pri otkazivanju narudžbe, eDeal.ba nije obavezan kontaktirati naručitelja, a svaki račun koji sadrži neispravne podatke bit će suspendovan.

eDeal.ba je obvezan osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.

eDeal.ba je dužan dostaviti vam prodanu stvar u vrijeme i na način kako je to navedeno u predočenim uvjetima poslovanja DOSTAVA, nakon što izvršite narudžbu i platite kupoprodajnu cijenu

eDeal.ba ne snosi odgovornost za eventualnu  štetu koja može nastati registrovanom korisniku i trećima:

uslijed neautorizovanog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,

u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom eDeal.ba

eDeal.ba ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

eDeal.ba neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost izvršenja ili kašnjenje u izvršenju neke od obaveza koje ima na temelju ovih Uslova ili nekog od ugovora u slučaju da je to rezultat neke radnje ili događaja koji su izvan razumne kontrole eDeal.ba, uključujući kvar javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža. U tom slučaju, eDeal.ba će upotrijebiti sve razumne napore da ispuni svoje obaveze u najkraćem mogućem roku po prestanku takve vanredne radnje ili događaja.

eDeal.ba Web trgovina može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja ili nadogradnje sistema, zbog tehničkih problema, problema više sile ili drugih uzroka. eDeal.ba (kao i treće strane povezane s njim) nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine, bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija, djelomični ili potpuni prekid ili pogrešan rad i/ili tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka te bilo kakva potraživanja ili gubitke koja iz tog proizlaze.

eDeal.ba zadržava pravo odbiti uslugu bilo kome iz bilo kojeg razloga ili bez razloga

eDeal.ba može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Registrovanim korisnikom u bilo kojem trenutku. eDeal.ba zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Registrovanog korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Registrovanog korisnika koje eDeal.ba, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Opštih uslova poslovanja i korištenja od strane Registrovanog korisnika. 

 

eDeal.ba zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Opštih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Opštim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Opštih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene. 

Vi kao korisnik obavezni ste pročitati i prihvatiti sve odredbe i uvjete sadržane u ovim Pravilima i u vjetima korištenja u suprotnom molimo Vas da ne pristupate www.eDeal.ba stranici..

Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge Bosne i Hercegovine au slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Sarajevu

 

U slučaju da uočite grešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično objavljen u web trgovini ili na web straniciedeal.ba, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese [email protected]. Na svaki takav pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana od njegovog primitka.